Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

акад. д-р Драга Тончева

Експертен борд, лектор

Медицински университет – София

Акад. проф. д-р Драга Тончева е световноизвестен специалист в областта на медицинската генетика и геномика. От 2000 г. в продължение на 20 г. е била Ръководител на катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София, а от 2006 г. – Ръководител на Национален геномен център за социално значими заболявания. През 2015 г. е избрана за член-кореспондент на БАН, а от 2021 г. e академик. Занимава се с генетични и геномни изследвания на редки болести и социално значими заболявания – психиатрични, онкологични, метаболитни, невродегенеративни и др. Акад. Тончева има 240 публикации в международни, реферирани издания. Нейните трудове са цитирани над 21,000 пъти от чуждестранни автори (Scopus)

През 1974 г. завършва медицина в Медицинския университет, София. Специализира в Института по медицинска генетика, РАН (1977), Медицински университет, София (1978), Международния институт по генетика и биофизика в Неапол, Италия (1981), болница „Нортуик Парк“ в Лондон, болница „Джон Радклиф“ в Хедингтън, Оксфорд, Великобритания (1985) и Токийския център за човешки геном (2006). От 1978 г. е кандидат на медицинските науки. През 1997 г. е избрана за доцент, от 2006 г. е доктор на биологическите науки, а от 2008 г. е професор.

Член е на Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина. Тя е Национален консултант по медицинска генетика при Министерство на здравеопазването и президент на Българско дружество по генетика и геномика на човека, член на Национален консултативен съвет по Редки болести, Министерство на здравеопазването.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев