Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Калоян Йорданов

Експертен борд, лектор

Медицина 1997 -МУ Варна .Специалист лъчелечение от 2007 година.Специализации в Италия , Швейцария , Унгария .Член на ESTRO , ESMO , ESO .
Пет години работа като радиационен онколог в Швейцария.
В момента – началник отделение по Лъчетерапия и Радиохирургия – АСК УМБАЛ Токуда – София .

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев