Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Камен Недев

Експертен борд, лектор

Д-р Камен Недев, дм е специалист радиолог, завеждащ дейност „Брахитерапия“ към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Младост. Определян е като един от водещите специалисти по лъчелечение в България, а работата му в сферата на брахитерапията е иновативна за страната. Лекар на годината за 2019 г.

Фокусът му е при злокачествени урогенитални тумори рак на простата и рак на млечната жлеза. Има редица публикации в български и международни научни издания и участия в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете. Съавтор в специалното издание на Медикарт посветено на онкологията. Член на Експертен борд МОРЕ и съавтор на Национално ръководство за поведение при дианостиката и лечението на простатния карцином.

Член на Гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР и Българско онкологично дружество.

Отделение по брахитерапия  сътрудник трета степен в Отделение Брахитерапия към Клиника по лъчелечение в СБАЛО София, а от 2014 г. е завеждащ на отделението. От 2015 г. до момента е завеждащ Отделение Брахитерапия към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник.

е специалист радиолог в София с над 22 години медицински опит. Определян е като един от водещите специалисти по лъчелечение в България, а работата му в сферата на брахитерапията е иновативна за страната. Фокусът му е при злокачествени урогенитални тумори, рак на простата и рак на млечната жлеза. Д-р Недев не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет Варна през 2001 г. Специализация по Хирургия в МБАЛ “Св. Марина” Варна и МБАЛ “Александровска” София, 2002 г. и 2003 г. Свободна докторантура на тема “Умерено хипофракциониране на дозата при рак на простатната жлеза” в СБАЛО, София, 2005 г. От 2008 г. до 2012 г. специализира Лъчелечение в СБАЛО, София.

Квалификации

  • Лекар на годината за 2019 г.;
  • Публикации в български и международни научни издания и участия в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете;
  • Съавтор в специалното издание на Медикарт посветено на онкологията;
  • ESTRO Teaching Course on Basic Clinical Radiobiology, Чехия;
  • ESTRO Multidisciplinary Course on Prostate Cancer, Испания;
  • Supported course on “Updates on breast cancer”, София;
  • Ежегодни работни срещи на фирма Nucletron за брахитерапевти, както и курсове за СДО в България ,HDR брахитерапия при простатен карцином, 2010, Офенбах, Германия.

Биография

Д-р Недев е работил като лекар ординатор в АЦСМП Василинико Варна, като мениджър на екип в ЖЗД AIG Life България, лекар ординатор в Клиника по лъчелечение в СБАЛО София. От 2008 г. до 2014 г. работи като лекар научен сътрудник трета степен в Отделение Брахитерапия към Клиника по лъчелечение в СБАЛО София, а от 2014 г. е завеждащ на отделението. От 2015 г. до момента е завеждащ Отделение Брахитерапия към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев