Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Марчела Колева

Експертен борд, лектор

Д-р Марчела Колева е специалист по лекарствено лечение на солидни тумори с над 25 годишен опит.
Специализирала е във водещите институти по Онкология на: Българиа, Австрия, Испания, Обединеното кралство,
има редица участия в международни срещи касаещи лекарствено лечение на онкологични заболявания.
Научните й интереси и дисертационна работа са в лечение на тумори на глава и шия и при солидни тумори с редки локализации и
първична множественост.
Активно участва в международни и национални проекти за изпитване на нови медикаменти и подходи за лечение на туморите като главен изследовател.
Съавтор и изпълнител е на национално призната и практикувана програма за рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания „Виктория“.
Членува в редица уважавани професионални организации като:
Българска Асоциация по Медицинска Онкология – член на управителен съвет,
Българско Онкологично Научно Дружество,
Клуб „Млад Онколог“ – основател и председател на етична комисия,
Пълен член на Европейска Асоциация по Медицинска Онкология /ESMO/
Пълен член на Американска Асоциация по Клинична Онкология /ASCO/.
Има редица научни статии, участия в монографии и ръководства насочени към системно лечение на солидни тумори.
Един от основателите на системно преподаване на Медицинска онкология в хорариум на студенти по медицина към ВМИ София.
Понастоящем д-р Колева е ръководител на клиника по медицинска онкология към МБАЛ „Света София“ гр. София

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев