Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Радослав Костадинов

Експертен борд, лектор

Д-р Радослав Костадинов е роден през 1991 година в град Пловдив. Завършва медицина в Медицински университет – София през 2016 год. Професионалният му стаж започва в Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА-София, където работи и до момента. През 2021 г. придобива специалност по хирургия. От същата година е назначен като асистент към катедра Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА-София.

Професионалните интереси на д-р Костадинов са свързани с мини-инвазивната хирургия, лечение на злокачествените заболявания на черен дроб и панкреас, както и с чернодробната трансплантация. През годините заема активно участие в редица национални и международни научни форуми, автор и съавтор е на множество научни публикации и учебници.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев