Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Александър Кацаров

Експертен борд, лектор

Доц. Александър Крумов Кацаров е роден през 1983г, завършва Медицински университет София през 2008г, а от 2009 започва работа като младши специалист в Клиниката по гастроентерология на ВМА София. Академичната кариера на доц. Кацаров стартира през 2010, като след спечелен конкурс заема длъжност асистент към Клиника по гастроентерология в последствие през 2015 отново след спечелен конкурс заема позиция главен асистент, а през 2022 е избран за доцент. Интересите на доц. Кацаров са в сферата на интервенционалната ехография и  ендоскопия в което поле има и защитена докторантура на тема: „Усложнения след инвазивни диагностични и лечебни ендоскопски манипулации в гастроентерологията. Диагностичен алгоритъм и поведение.“ Особено внимание заслужават многобройните задгранични специализации на доц. Кацаров проведени под ръководството на утвърдени специалисти, с основен фокус високоспециализираните ендоскопски интервенции – ERCP, субмукозна резекция, ентероскопия и ендоскопски ултразвук, във водещи световни центрове в Лондон (Англия) – 3 месеца в Liver Unit на Kings College Hospital, Осло (Норвегия)- един месец, Лион (Франция)- три месеца и  Университетска болница Флорида Гейнзвил (САЩ) един месец. Основно място заема и курса за преподавател по ендоскопия успешно завършен  в Рим (Италия).

Доц. Кацаров има над 50 публикации в наши и чуждестранни издания, както и една монография на тема: „Мултимодални подходи при първични и метастатични чернодробни лезии“, член е на Българското и Европейското дружества по гастроинтестинална ендоскопия и бивш представител на България на Срещата на дружествата на Обединената Европейска Гастроентерология. 

Клиника по Гастроентерология Военномедицинска Академия София

Клиниката по Гастроентерология на Военномедицинска Академия София е високоспециализиран център с хепатологичен и интервенционален ендоскопски профил. В клиниката се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на горен и долен гастроинтестинален тракт, както и високоспециализирани ендоскопски манипулации- ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ), мукозна и субмукозна резекция (ЕМР, ЕСД), ендоскопско стентиране, интервенционални ехо-ендоскопии и холангиоскопии. 

Хепатологичната програма на ВМА обхваща широк спектър от заболявания в диагностичен и лечебен план. Основно място заемат хепатитната и трансплантологична програми, които заедно с високоспециализираната ендоскопия  дават статут на една завършена, модерна, европейска гастроентерологична клиника.     

Заемана длъжност: Доцент към „Катедра Гастроентерология, чернодробно панкреатична хирургия и трансплантология“

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев