Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Димитър Калев

Експертен борд, лектор

Роден на 17 октомври 1953 г. в Омуртаг. През 1979 г. се дипломира във Висш медицински институт – Варна. Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. До 1985 г. работи като клиничен ординатор по вътрешни болести, а от 1986 е асистент по белодробни болести към Катедра вътрешни болести, Медицински университет – Варна. През 1994 г. защитава докторска теза на тема: „Диагностична и прогностична стойност на реактивните цитологични промени при бенигнени и малигнени плеврални изливи“. Доцент по онкология от 2007 г. От 2008 г. до 2016 г. ръководи Клиника по медицинска онкология в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. След 2016 г. е ръководител на Направление по медицинска онкология и лъчелечение в СБАЛОЗ „Д-р Марков А. Марков”, Варна. През 2010 г. инициира неправителствения проект МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти). По негова инициатива през 2022 г. се учредява Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ), на която е първи председател. Съавтор е на монографията „Плеврата“ (2007 г.), редактор на националните ръководства, основани на доказателства, МОРЕ и съставител на учебните книги за продължаващо медицинско обучение по онкология МОРЕ. Член на ESMO и ASCO.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев