Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Иван Иванов

Експертен борд, лектор

Роден на 12.10.1083 г. в гр. Севлиево. Завършва МУ-Плевен през 2008 г. Защитава докторска теза на тема „Клинико-морфологични аспекти на тумор-асоциираните лимфатици при рака на гърдата“ през 2012 г. Асистент в катедра „Патоанатомия“ от 2012 г. От 2016 г. до настоящия момент е доцент в катедра „Патоанатомия“ на МУ-Плевен и в отделението по Патоанатомия в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен. Съавтор в няколко учебници и монографии по патоанатомия. Членува в ESP, БДП и БЛС.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев