Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Николай Йорданов

Експертен борд, лектор

Доц. д-р Николай Радев Йорданов, д.м. е роден през 1959 г. в гр. Мездра. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1986 г. През 1991 г. придобива специалност по Анестезиология и интензивно лечение в МА – София. 

През 1998 г. завършва интензивния курс по анестезиология и интензивно лечение, организиран от Австрийско-американска фондация и университета Корнел в Австрия. Специализира лечение на болката в Клиника по експериментална анестезиология и лечение на болката към АКН – Виена и университета на гр. Виена през 2000-2001 г. , палиативно лечение в университета на гр. Познан – Полша през 2004 г. и грижи за терминално болни през 2008 г. в Будапеща – Унгария. 

От 2012 г. е магистър по Здравен мениджмънт, а от 2015 г. доктор по медицина.

През 1995 г организира първия в България Кабинет за Лечение на Болката към Онкологичния диспансер – Враца, а през 1998 г. и първото в страната Отделение по палиативни грижи, което ръководи и до днес. 

От 2009 г. е асистент в МУ-София; Филиал – Враца, а от 2016 г. е доцент към катедра „Медико-социални науки“. От 2017 г. е хоноруван преподавател към МУ – Плевен по специалностите „Медицина на болката“, „Палиативна медицина“ и „Хосписни грижи“.

Почетен член е на Българското дружество за изучаване и лечение на болката. Член е на УС на Българската Асоциация по продължителни и палиативни грижи, както и на редица професионални и съсловни организации у нас и в чужбина.

Има над 75 публикации в наши и международни специализирани издания и е съавтор в редица учебници и учебни книги в областта на онкологията, лечението на болката, палиативните и подкрепящи грижи за болни с онкологични заболявания.

Член е на редакционната колегия на списанията “Palliative care and social practice” и “Folia Palliatrica”.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев