Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Свитлана Бачурска

Експертен борд, лектор

Доц. Д-р Свитлана Бачурска, д.м. е родена в гр. Одеса, Украйна. През 2005 г. тя се дипломира като магистър-лекар в Медицински Университет – Пловдив. През 2011 г. започва професионалната си кариера като асистент в Катедра по обща и клинична патология в своята алма матер. През 2016 г. придобива специалност по „Обща и клинична патология”, а през 2017 г – ОНС ”доктор”. По време на специализацията си Доц. Д-р Свитлана Бачурска, д.м. е осъществила няколко специализирани обучения по уропатология в болница Джонс Хопкинс, Балтимор, САЩ под ръководство на Проф. Дж. Епщайн и AKH, Виена, Австрия под ръководтство на Проф. Мазал. През 2020 г тя се хабилитира като „Доцент” в Катедра по обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна. В момента Доц. Д-р Свитлана Бачурска, д.м. е началник на Клиника по обща и клинична патология в УСБАЛО-София.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев