Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Веселка Стойнова

Експертен борд, лектор

Началник Клиника Образна диагностика в Ачибадем Сити клиник, Младост.

Член на Европейската асоциация по Рентгенология – ESR, Европейското дружество го гастроинтестинална рентгенология – ESGAR, Европейското дружество по онкологична рентгенология – ESOI.

С подчертан интерес към онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт, защитава дисертация на тема „Възможности на Виртуална колоноскопия за откриване и проследяване на карцином на колона“. 

Участва като съавтор в КАК , тетрадки, Гастроентерология 2020 

Автор е над 150 статии, между които и такива касаещи образната диагностика  в онкологията, образната специфика при прилагане на съвременните методи на лечение, вкл. таргетна и имунотерапия.

Лектор в множество български и международни форуми и експертни съвети.

Участва в конференциите МОРЕ, посветени на карцином на колона и НЕТ. 

Многократно избирана от колегите си и пациентите в „Най-добрите лекари на България“ и „Лекарите на които вярваме“.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев