Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Ирена Костадинова

Експертен борд, лектор
 • Завършила съм висшето си медицинско образование в Медицинска Академия, София с отличен успех.
 • От 1978г. До 1980г. Докторант по нуклеарна медицина към Централната радиоизотопна лаборатория към Медицинска Академия, София, с успешна защита  през 1980г. и получих научната степен „Доктор“.
 • През 1990г. Защититих нова дисертация и получих научната степен „Доктор на медицинските науки“.
 • Последователно съм назначена за асистент, доцент и професор по нуклеарна медицина, съответно през 1981г., 1995г. и 2000г. 
 • Била съм на дългосрочни и краткосрочни специализации/научни посщения в Университеските болници в Дюселдорф и Гьотинген-Германия, Барселона-Испания, Лондон-Англия, Цюрих-Швейцария, Солун-Гърция.  
 • През 1987г. получих Националната награда по медицина за млади научни работници.
 • През 1997г. получавам титлата “Почетен рационализатор”
 • От 2002-2009г. съм Председател на Българското дружество по нуклеарна медицина и Зам.Председател на Българската Асоциация по радиология
 • От 2005г.до 2013г. и от 2014г.-2019г. Съм била Национален консултант по нуклеарна медицина, а понастоящеб-член на Експертния съвет по нуклеарна медицина към МЗ.
 • От 2007 г. съм Началник на Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ”Александровска”
 • От 2008г. съм Ръководител на Клиничния център по нукелеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология
 • От м.дек.2015г. До 2020г. съм била Началник на Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем сити клиник, София.
 • От 7.2020г. съм професор към Клиниката по нуклеарна медицина, Университетска болница Аджибадем сити клиник, София.
 • През 2009г. По моя инициатива се въведе за първи път у нас мултимодалната образна диагностика като в Клиниката по нуклеарна медицина бе инсталиран първия такъв апарат – SPECT-CT.
 • Член съм на редакционните колегии на сп. „Рентгенология и радиология”, на Гръцкото списание по нуклеарна медицина, на Турското списание по нуклеарна медицина и на Internet journal of nuclear medicine. 
 • През 2011г.получих наградата на МФ-София на името на Проф.К.Чилов за постижения в областта на научнопреподавателската дейност в медицината.
 • Понастоящем имам над 320 публикации в наши и чужди списания, автор или съавтор съм на 15 монографии, вкл.учебници за студенти и специализанти-на български и английски, 4 изобретения и 21 рацонализации.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев