Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Никола Владов

Експертен борд, лектор

Проф. д-р Никола Владов е роден на 19 октомври 1960 г. в гр. Ловеч. През 1987
г. завършва медицина в Медицински университет – София, през 1993 г., придобива
специалност „Хирургия“. Професионалната му кариера започва в I-ва хирургична клиника на МБАЛСМ „Пирогов“ (1990-96 г.), лекар-ординатор в хирургичната клиника в Районната болница в град Beja, Тунис (1996-98 г.), началник на Хирургична клиника на Районна болница в гр. Панагюрище (1998-2000 г.), Началник на I-ва хирургична
клиника на Окръжна болница – Пазарджик (1998-2003 г.). От 2003 година е началник на клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология във ВМА – София.
През 2002 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на ехинококови
кисти, отворени в жлъчните пътища“ и придобива научна степен „Доктор“. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение“ и придобива научната степен „Доктор на науките“. От 2011 г редовен професор по хирургия. През 2013 г. избран е за почетен член на Френската академия по хирургия. Специализирал е по редица съвременни проблеми на хирургията и трансплантологията при водещи специалисти в Париж и Милано. Участва в международни проучвания за колоректални чернодробни метастази, хепатоцелуларен карцином и рак на панкреаса.
Проф. Владов е пионер в развитието на лапароскопската чернодробно-панкреатична хирургия в България. Екипът му осъществява първата лапароскопска чернодробна резекция, през 2005 година, първата лапароскопска дистална сплено-панкреатектомия през 2006. Ръководената от него клиника е призната за референтен център по лапароскопска чернодробна хирургия и център за обучение за региона на Източна Европа.
Проф. Владов оглавява най-голямата програма за чернодробна трансплантация в България. Осъществява първата трансплантация от жив донор от възрастен за възрастен (2009), както и първата чернодробна ре-трансплантация в България. Той е световно признат специалист и ежегодно е канен като гост-лектор на редица реномирани международни научни форуми.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев