Click here to view

Expert board BJCN-MORE 2023

доц. д-р Александър Кацаров
доц. д-р Ася Консулова
доц. д-р Васил Михайлов
доц. д-р Весела Иванова
доц. д-р Веселка Стойнова
проф. д-р Галина Кирова
проф. д-р Георги Балаценко
проф. д-р Даниел Костов
доц. д-р Димитър Калев
акад. д-р Драга Тончева
проф. д-р Елена Пиперкова
доц. д-р Иван Иванов
проф. д-р Ирена Костадинова
д-р Калоян Йорданов
д-р Камен Недев
д-р Лидия Чавдарова
проф. д-р Маргарита Генова
д-р Марчела Колева
доц. Милка Георгиева
доц. д-р Наталия Чилингирова
д-р Наталия Младенова
проф. д-р Никола Владов
доц. д-р Николай Йорданов
доц. д-р Николай Белев
доц. д-р Петко Карагьозов
д-р Радослав Мангалджиев
д-р Радослав Костадинов
доц. д-р Свитлана Бачурска
проф. д-р Татяна Хаджиева
доц. д-р Цветан Минчев
д-р Цветан Тричков
д-р Юлия Калчева

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев