Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Димитър Калев, дм

Роден на 17 октомври 1953 г. в Омуртаг. През 1979 г. се дипломира във Висшмедицински институт – Варна. Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. До 1985 г. работи като клиничен ординатор по вътрешни болести, а от 1986 е асистент по белодробни болести към Катедра вътрешни болести, Медицински университет – Варна. […]

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев