Годишна награда СОНМ-МОРЕ 2023
Избор

Избери една от номинираните три личности

Кликни върху избраното име и след поява на чек-маркер потвърди избора си чрез бутона Изпрати

Номинирани*