Годишна награда СОНМ-МОРЕ 2023

Дарзалас

Венец на дързост
За принос в българската клинична онкология

Номинациите вече са неактивни