Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024

Експертен борд

д-р Цветан Тричков

Експертен борд

Д-р Цветан Тричков е роден през 1985 година в град Пазарджик. През 2004 г. завършва Математическа Гимназия „К. Величков“ в същия град, а в края на 2005 г. заминава за Берлин (Германия), където през 2007 г. зачислява медицина в Медицински Университет „Charité“. През 2008 г. се завръща в България, като през 2013 г. се дипломира с отличие по специалността медицина в МУ-Пловдив.  За кратко работи в хирургичното отделение на МБАЛ гр. Пазарджик. От началото на 2014 г. е част от екипа на Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология към Военномедицинска Академия, град София като в края на 2019 г. придобива специалност „Хирургия“. От септември 2020 г. е консултант към същата клиника и изпълнява длъжността „шеф-екип“ към Многопрофилното спешно отделение на болницата. Назначен е за началник на Второ отделение към Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология през месец юни 2022 г. През ноември 2022 г. зачислява докторантура на тема „Венозни резекции при карцином на главата на панкреаса“. Член е на редица български и международни асоциации, като ежегодно взема активно участие в научни форуми, както в страната така и извън нея. Автор и съавтор на множество статии и трудове, публикувани в български и чужди списания и периодики. Активно участва като рецензент в различни международни списания. От 2022 година д-р Цветан Тричков е асоцииран сътрудник на American College of Surgeons (AFACS).     

Заемана длъжност: 

Началник на Второ отделение към Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология, ВМА-София.

ПАРТНЬОРИ

Спонсори