Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024

Експертен борд

проф. д-р Даниел Костов

Експертен борд

Проф. Даниел Костов, дмн е началник Катедра и Клиника по хирургия, МБАЛ Варна към ВМА София с изявени интереси в областта на чернодробно-панкреатичната хирургия, високообемната лапароскопска хирургия и хирургията на хранопровода. Проф. Костов има два доктората – „Континентна колостома“ (1999) и „Чернодробни метастази от коло-ректален рак“ (2005). През 2001-2002 проф. Костов специализира трансплантология, чернодробна и панкреатична хирургия в MHH-Hannover, Германия. Провежда многобройни специализации в областта на жлъчно-чернодробната, панкреатичната, лапароскопската хирургия и хирургичната онкология в Милано (Италия), Париж (Франция), Токио (Япония), Ню Йорк (САЩ), Хамбург (Германия), Барцелона (Испания), Истанбул (Турция). Проф. Костов е автор и съавтор в 25 публикации в реферирани медицински списания, притежава общ IF > 150 и h-индекс 7.

Проф. Костов е редовен преподавател в Медицински университет, Бургас. Учредител и член на СОНМ.

Член на Българско хирургично дружество, Fellow of American Collage of Surgery (FACS), International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA), International Laparoscopic Liver Society (ILLS), International Society of Liver Surgeon (ISLS)

ПАРТНЬОРИ

Спонсори