Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Наталия Младенова

Експертен борд, лектор

Д-р Наталия Младенова завършва висше медицинско образование в Лвовски Национален Медицински Университет „Данило Галицки”, Украйна през 2008 г.. От 2009 до 2014г. работи като лекар-ординатор във вътрешно отделение МБАЛ “Н.Чудотворец”, гр.Лом . От юли 2014г. след успешно издържан изпит е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Kлиниката по Образна Диагностика на Болница Токуда за периода 2014 – 2018 г. . През 2018г. придобива специалност „Образна диагностика“.


През годините на специализация взема участие в редица национални и международни конгреси и обучителни курсове за продължаващо обучение, автор и съавтор на научни публикации и презентации на международни конференции.


Професионалните интереси са фокусирани към образната диагностика в онкологията и спешната рентгенология. Член на Мултидисциплинарния Онкологичен Комитет на АСК Токуда, съизследовател към Център за Клинични проучвания Токуда в областта на онкологията.


Член е на Българската Асоциация по Радиология (БАР), Българския Лекарски Съюз (БЛС), Европейската Асоциация по Радиология (ESR) Европейската Асоциация по онкологична образна диагностика (ESOI) Европейската Асоциация по спешна Радиология (ESER).


Владее английски, руски и украински езици.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев