Награда ВЕНЕЦ НА ДЪРЗОСТ

Номинирани:

доц. д-р Веселин Попов, дм

д-р Маргарита Таушанова, дм

доц. д-р Цонка Луканова, дм