доц. д-р Цветан Минчев

Експертен борд, лектор

Доц. д-р Цветан Минчев, дм е началник отделение по Гръдна хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Доц. Минчев извършва редица редки операции на пациенти със заболявания в областта на белите дробове и гръдния кош. Прилага нови и иновативни методи за хирургично лечение, някои от които са единствени по своята същност не само в България, но и на световно ниво. Развива минимално-инвазивни методи в областта на гръдната хирургия – торакоскопски и медиастиноскопски интервенции. Работи в мултидисциплинарни хирургични екипи при сложни операции, заедно с кардиохирурзи, коремни хирурзи, пластични и УНГ хирурзи, инвазивни гастроентеролози. 

Професионален опит:

1989 – 1992 г. – Лекар ординатор в поделения към Българската армия

1992 – 2006 г. – Клиника по Гръдна хирургия, Специализирана болница за белодробни заболявания Света София, София, последователно след конкурси е клиничен ординатор (1992), асистент (1996), старши асистент (2000 г.) и главен асистент (2004 г.)

2006 г. – до момента – Началник на Отделение по Гръдна хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Образование:

1989 г. завършва в Медицински университет, София;

1996 г. придобива специалност по „Обща хирургия“;

2000 г. придобива специалност „Гръдна хирургия“;

През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема: „Оперативна техника с педикулизиран оментум за лечение на медиастинити след кардиохирургични операции“, с което придобива научна и образователна степен „Доктор“;

През 2018 г. след конкурс заема академичната длъжност „Доцент“ по „Гръдна хирургия“.

Спецификации и квалификации:

През 2002 г. преминава квалификационен курс по Видеоторакоскоспска и медиастиноскопска хирургия от МУ-София;

През 2006 г. придобива сертификат за „Бронхоскопия“ след обучение в Специализирана болница за белодробни болести Св. София;

Преминава специализация VATS  Master class за видеоасистирана торакоскоспка хирургия в Истанбул, Турция под ръководството на Диего Гонзалес и Албер Токер;

Преминава курс по разширена видеоасистирана медиастиноскопия в Тимишоара, Румъния. Има завършени множество допълнителни квалификационни курсове;

През 2019 г. е сертифициран за работа с хирургичната платформа Da Vinci в областта на Гръдната хирургия в Атланта, САЩ;

Доц. Минчев е първият български хирург със сертификат за роботизирана хирургия в областта на Гръдната хирургия.

Членства в научни дружества:

Член на Българското хирургично дружество;

Член на Българската асоциация по пулмология;

Член на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия;

Член на Българската асоциация по кардио-торакална хирургия;

Член на Европейското дружество на хирурзите „Еврохирургия“;

Член на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия; 

Награди:

2017 г. – Награден за “Лекар на годината” от Български лекарски съюз в областта на иновациите в медицината.