Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Весела Иванова

Експертен борд, лектор
Лична информация
ИмеДоцент д-р Весела Иванова Тодорова, дм

Адрес

Служебен: Катедра по обща и клинична патология, МБК на МУ – София, ул. „Здраве“ №2, гр. София, 1431, България
E-mail
Месторабота
Дати (от-до)Име и адрес на работодателяОт 2011 и понастоящемКатедра по обща и клинична патология , Медицински факултет, Медицински университет-София  (ул. „Здраве“ №2, София 1431)УМБАЛ “Александровска”  (ул. Георги Софийски №1, София 1431)
Вид на дейността или сферата на работаПреподавател и лекар-специалист в Катедра/Клиника по обща и клинична патология 
Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности
Ръководител Катедра по обща и клинична патология /от  2020 г./Доцент в Клиника по обща и клинична патология /от 2017 г./

Преподавателска, научно-изследователска и диагностична в областта на патологията 
Образование и обучение
• Дати (от-до)1988-1994
• Име и вид на обучаващата или образователната организацияВисш Медицински Институт – Плевен
• Основни предмети/застъпени професионални уменияМагистър по медицина
• Наименование на придобитата квалификацияДиплома № 002946/25.09.94
• Дати (от-до)1998 – 2003
• Име и вид на обучаващата или образователната организацияВисш Медицински Институт – Плевен
• Наименование на придобитата квалификацияСпециалист по обща и клинична патология (диплома № 0518/24.01.03)
Научни степени и звания2004 Образователна и научна степен „доктор“,  научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“, шифър 03.01.03,  дисертация на тема:“Имунохистохимично и компютърно-хистометрично проучване на пролиферативната активност на ендометриални хиперплазии, ендометриоиден карцином и tamoxifen-асоциирана патология на маточната лигавица ” (диплома № 29064/21.05.2004) 

2017Академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ (диплома № МУС-AД-Д-2017-002/21.02.2017)
Публикации:


Сфера на научни интереси
80 оригинални публикации на български и английски език; участия в национални и международни форуми с пленарни лекции, научни доклади и постери  Гинекологична и хирургична патология,  диагностична онкология 
Майчин езикБългарски
Други езициАнглийски           Руски

Организационни умения и компетенции.

Ръководство на студенти /по медицина, дентална медицина, фармация, ерготерапия, кинезитерапия/ и  специализиращи  лекари  в обучението във фундаментална дисциплина –  патология, български и английски език  
Членство в професионални организации:

Българско  дружество по патология Българско дружество по анатомия Българска асоциация по онкогинекологияЕвропейско дружество по патология  Български  Лекарски Съюз
Национален консултант по „Обща и клинична патология“ от 2018 г.Главен координатор на Експертен съвет по медицинска специалност „Обща и клинична патология“ от 2019 г.
Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев