проф. д-р Галина Кирова

Експертен борд, лектор

Професор по Образна диагностика

Началник Клиника Образна Диагностика; Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Специалист по Образна диагностика с над 30 годишен опит и обширни познания в областта на диагностичната и интервенционална рентгенология. Широка експертиза в областта на рентгенологията и в частност в образната диагностика в онкологията, пулмологията, кардиологията и съдовата диагностика, както и умения за съпоставка на образната находка с клиниката на пациента. Добри комуникационни умения, лидерски опит и познания в процесите на управление в рентгенологията, качествен контрол и сигурност на пациента. Консултант и член на мултидисциплинарни екипи в областта на заболяванията на онкологията, белите дробове и сърцето. Професор по образна диагностика със способност да преподава сложна материя по достъпен начин.

Автор и съавтор на научни публикации, научни издания и учебници в областта на торакалната, кардиоваскуларната и онкологичната образна диагностика; редактор на учебник по Образна диагностика за студенти; повече от 250 научни презентации на национални и международни конгреси и конференции.