Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Георги Балаценко

Експертен борд, лектор

ИМЕ: Професор Д-р Георги Николаевич Балаценко, дм

ОБРАЗОВАНИЕ: Медицинска академия, София – Лекар – магистър по медицина  (1985)

МЕСТОРАБОТА: Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД, София

ДЛЪЖНОСТ: Началник Консултативно-диагностичен блок

Началник Лаборатория по медицинска генетика

МЕДИЦИНСКА Трансфузионна хематология (1991)

СПЕЦИАЛНОСТ: Медицинска генетика (2016)

ПРОФЕСИОНАЛНИ Диагностика на генетични нарушения при хематологични 

ИНТЕРЕСИ: неоплазии

ПУБЛИКАЦИОННА 120 публикации в научни списания, учебници, монографии

АКТИВНОСТ: сборници, методични ръководства

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев