Click here to view

Annual Award BJCN-MORÉ

Award winner:

Assoc. Prof. Veselin Popov, MD, PhD

Nominees:

Assoc. Prof. Veselin Popov, MD, PhD

Dr. Margarita
Taushanova, MD, PhD

Assoc. Prof. Tsonka
Lukanova, MD, PhD

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев