Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Валерия Калева, дм

Организационен комитет

Завършила Медицински университет – Варна. Има придобити специалности по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. Защитила дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия
на деца със злокачествени болести, наследствени анемии и коагулапатии.

Валерия Калева е автор и съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници, глави на книги и на национални ръководства по хематология и детска онкохематология.

Била е дългогодишен ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна и началник на Клиника по детска хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, основател и ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.
Член е на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ, външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК.


Активен член е на национални и международни професионални и научни дружества в областта на хематологията и детската онкохематология.
Съосновател е на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев