Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Иван Енев

Д-р Иван Георгиев Енев завършва медицина във Висш медицински институт – София през 1992 г. Започва работа като педиатър в Детско поликлинично отделение на ОРБ „Хр. Ботев“, гр. Враца, а от 2000 г. до настоящия момент работи като общопрактикуващ лекар в същия град. 

Има придобити специалности по детски болести и обща медицина. През 1995 г. и 1999 г. провежда сертифицирани обучения по Класическа хомеопатия и Клинична хомеопатия в CEDH, Франция. В момента е специализант по специалност „Хранене и диетика“ и докторант към МУ – Варна. 

От 1999 г. е преподавател към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията, а от 2010 г. към Европейската школа по клинична хомеопатия. Преподава „Клинична хомеопатия“ като свободно избираема дисциплина на студенти по медицина в МУ – Варна.

Има редица публикации в областта на клиничната хомеопатия в нашия и чуждестранния печат.  Автор е на книгата „Практическа хомеопатия“, 2003 г., преиздадена през 2010 г. Съавтор е на учебниците „Клинична хомеопатия – приложна Материя медика“, „Основи на хомеопатичната терапия – остра патология“ и „Основи на хомеопатичната терапия – хронична патология“. Превежда книгата „Органон на лечебното изкуство” на Самуел Ханеман. Има множество участия с научни доклади  в национални и международни конгреси и конференции. 

Носител е на приза „Семеен лекар на годината“.

Член на управителния съвет на Асоциацията на лекарите-хомеопати в България. Съучредител и член на УС на Българската медицинска хомеопатична организация и на Сдружение на общопрактикуващите лекари, гр. Враца. Член на Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie (Shosso), France.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев