д-р Иван Енев

Д-р Иван Георгиев Енев завършва медицина във Висш медицински институт – София през 1992 г. Започва работа като педиатър в Детско поликлинично отделение на ОРБ „Хр. Ботев“, гр. Враца, а от 2000 г. до настоящия момент работи като общопрактикуващ лекар в същия град. 

Има придобити специалности по детски болести и обща медицина. През 1995 г. и 1999 г. провежда сертифицирани обучения по Класическа хомеопатия и Клинична хомеопатия в CEDH, Франция. В момента е специализант по специалност „Хранене и диетика“ и докторант към МУ – Варна. 

От 1999 г. е преподавател към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията, а от 2010 г. към Европейската школа по клинична хомеопатия. Преподава „Клинична хомеопатия“ като свободно избираема дисциплина на студенти по медицина в МУ – Варна.

Има редица публикации в областта на клиничната хомеопатия в нашия и чуждестранния печат.  Автор е на книгата „Практическа хомеопатия“, 2003 г., преиздадена през 2010 г. Съавтор е на учебниците „Клинична хомеопатия – приложна Материя медика“, „Основи на хомеопатичната терапия – остра патология“ и „Основи на хомеопатичната терапия – хронична патология“. Превежда книгата „Органон на лечебното изкуство” на Самуел Ханеман. Има множество участия с научни доклади  в национални и международни конгреси и конференции. 

Носител е на приза „Семеен лекар на годината“.

Член на управителния съвет на Асоциацията на лекарите-хомеопати в България. Съучредител и член на УС на Българската медицинска хомеопатична организация и на Сдружение на общопрактикуващите лекари, гр. Враца. Член на Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie (Shosso), France.