Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Петко Загорчев

Д-р Петко Стоянов Загорчев завършва медицина в МУ – Варна през 1973 г. От същата година до настоящия момент е последователно ординатор и началник на ОАИЛ и Спешно отделение при МБАЛ – Шумен.

Има придобити специалности по Анестезиология и интензивно лечение, Токсикология, Клинична токсикология, Спешна медицина и Здравен мениджмънт.

Има проведени сертифицирани обучения по Спешна медицина в Университетска болница Амиен, Франция, по Ендобиогенна медицина в Институт по Ендогенна медицина, Белгия и допълнителна квалификация по Клинична хомеопатия, CEDH Франция.

Лечебно-диагностичната му дейност е предимно в областта на интензивната и спешна медицина, вкл. въвеждане на модерна изкуствена белодробна вентилация (ИБВ) в областните болници, нови методи в съвременното обезболяване и нови методи за детоксикация в спешната токсикология.

Преподавател на лекари и студенти по клинична хомеопатия (СИД по клинична хомеопатия) към МУ – Варна. Има редица публикации в български и международни научни издания, както и участия в научни форуми и колегиуми на тема обезболяване, спешна медицина, токсикология, лечение на остра и хронична болка в онкологията.

Участва в първите стъпки за възстановяване на БЛС и в стартирането на донорската дейност в България. От 2012 г. е председател на Централната лекарска комисия при БЛС, а след изтичане на мандата остава член на същата комисия.

Трикратно избиран за лекар на годината от РЛК Шумен и БЛС.

Член на Управителните съвети на научно дружество по Клинична токсикология и Национална асоциация по практическа диететика и интегративна медицина (НАПДИМ).

Председател е на Българска медицинска хомеопатична организация.

Член на Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie (Shosso), France.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев