Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Владимир Даскалов

Роден през 1962 г., завършва медицина през 1988 г. Професионалната си кариера започва като клиничен ординатор по обща хирургия във ВМА – София. Специалист по обща хирургия от 1994 г. От 2002 г. е главен асистент в Катедрата по спешна медицина и коремна хирургия и заместник началник на Клиниката по коремна хирургия на ВМА – София. Защитава дисертационен труд на тема: Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Бил е заместник директор на УМБАЛ Св. Иван Рилски – София, а от декември 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология – София. Автор на над 70 научни публикации. Член на ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery), ACS (American college of surgery) и IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists).  

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев