Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Жан-Лионел Баго

Д-р Жан-Лионел Баго е специалист по интегративно поддържащо лечение при пациенти със злокачествени заболявания. 


Месторабота: 

1. Main Surgery, 5 place des Halles, 67000 Strasbourg, France 

email: [email protected]; Website: https://www.dr-bagot.com/ 

2. Saint Vincent Hospital Group, Clinique de la Toussaint, 11, rue de la Toussaint 67000, Strasbourg


Образование:

Междууниверситетска диплома по медицинска педагогика, Strasbourg University, 2010 

Междууниверситетска диплома по Клинична онкология, Paris XI University, 2005 

Междууниверистетска диплома по Онкологична практика, U.H.P. Nancy, 2004 

Университетска диплома по Предиктивна медицина, Clermont Ferrand University, 1999 

Междууниверситетска диплома по Напреднало ниво на обща практика, Louis Pasteur University, Strasbourg, 2000 

Междууниверситетска диплома по Акупунктура, Louis Pasteur University, Strasbourg, 1996 

Докторантура по медицина, Louis Pasteur University, Strasbourg, 1986


Академични длъжности:

Преподавател в Университетски болници в Стразбург

Консултант и преподавател по Обща практика

Лектор към факултета по Медицина на Универистета в Стразбург

Лектор към факултета по Фармация на Универистета в Стразбург


Членства:

Основател и президент на Международно дружество по поддържаща грижа в онкологията (SHISSO) www.shisso-info.com

Президент на Хомеопатичното дружество на Източна Франция (SHE)

Отговорник на изследователския комитет на Френското хомеопатично научно дружество (SSH)

Научен отговорник на Френското дружество по интегративна онкология (SFOI)

Сътрудник към университетския колеж по интегративна и комплементара медицина (CUMIC)

Член на Европейския комитет за Хомеопатия (ECH)

Участия в научни форуми:

125 Над 125 конференции, конгреси и семинари


Публикации:

64 DOI публикации,

Research Interest Score 200.7,

Цитати 331, 

h-index 9


Автор на книга: Bagot JL. Cancer & homeopathy, how to alleviate the side effects of treatments. Kandern, Germany: Unimedica Publisher; 2014, pp1-330

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев