Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

Даниела Танева

Даниела Танева e Бизнес анализатор и Консултант стойност-базирано здравеопазване в MY Synergy – компания, предоставяща специализирани консултантски и ИТ услуги в сферата на здравеопазването, фармацията и образованието.Даниела участва в български и европейски иновационни проекти, фокусирани върху стандартизирано измерване и анализ на здравни данни, подобряване на онкологичните терапии, управление на разходите и ресурсите за постигане на икономически устойчиво здравеопазване. Основен автор на приложение за анализ на данни от реалната практика.MY Synergy създава условия за развитие, оптимизация и трансформация на здравната система чрез предоставяне на дигитални решения, основани на знания, опит и подробна аналитична информация.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев