Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

Елeн Грисшамер

Елeн Грисшамер ръководи Европейската програма за сертифициране на ракови центрове, регламентираща качеството на тумор-специфични онкологични мрежи (www.ecc-cert.org), която е инициирана от Германското онкологично дружество. През 2018 – 2022 г. участва в Програмата за съвместна активност „Иновативно партньорство срещу рака“ като ръководител на пакет „Управление на интегрирани и цялостни грижи за рака“. Ангажирана е в програмата EU4Health и действа като ръководител на работна група „Подготвителни дейности за създаване на Европейска мрежа от всеобхватни онкологични центрове“ (2022-2024 г.), фокусирани върху мрежи за цялостна грижа и за дефиниране на интерфейси между изследвания и грижи. Допълнително участва в антираковия проект Horizon Europe: Повишаване на изследователския капацитет на комплексни инфраструктури за борба с рака (2023-2026 г.), където е съръководител на работна група за определяне на критерии и индикатори за качество на национални комплексни антиракови инфраструктури в страните-членки на Европейския съюз.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев