Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

Катарина Хабимана

Катарина Хабимана е експерт по здравна политика в Австрийския институт по здравна политика и член на Работна Програма 4 (WP4) на eCAN Joint Action за укрепване и устойчивост на телемедицината в грижите за рак. Целта на eCAN Joint Action е да предостави рамка от препоръки за интегриране на телемедицината и дистанционното наблюдение в системите на здравеопазване.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев