Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Галина Великова

Проф. д-р Галина Великова е медицински онколог в Университета на Лийдс и Университетската болница в Лийдс, Великобритания. Завършила е Медицински университет – Варна през 1986 г. Специализира вътрешни болести в България и медицинска онкология във Великобритания, Кралско общество по медицина, Лондон. Защитава докторска дисертация в Университета на Лийдс. 

Проф. Великова е консултант по медицинска онкология, специализиран в системната терапия на карцином на гърда. Работи в областта на академичната медицина, като научната ѝ работа поставя пациента и неговите нужди в центъра на лечебния процес. Повече от 25 години работи с методи за измерване на качеството на живот и с дигитални подходи за мониториране на симптоми и проблеми директно от пациенти. Била е главен научен ръководител на петгодишна програма, финансирана от Националния институт за медицински изследвания на Англия (NIHR), която разработва и тества дигитална система за мониториране на симптоми и странични ефекти на терапия, интегрирана в реално време с електронната здравна документация, с цел подобряване на безопасността на пациентите. Други нейни научни проекти въвеждат електронно мониториране на симптоми след завършване на лечение (тумор на тестиси, карцином на гърда и дебело черво). Понастоящем работи за големи международни проекти по Европейската програма Horizon (EUonQOL, MyPath, SISAQOL). Също така ръководи или работи в колаборация по национални и международни клинични проучвания за карцином на гърда в качеството си на ръководител на секции, измерващи качество на живот (SUPREMO, TACT2). Член е на координационния комитет на националната програма за измерване на качество на живот на всички раково болни в Национална здравна система на Англия (NHS).

По време на своята кариера проф. Великова е заемала следните позиции:

  • председател на научната група „Живот по време и след ракова диагноза и лечение“, Национален научен раков институт (NCRI), 2019-23 г.;
  • член на Борда на Европейската организация за изследване и лечение на рака (EORTC), 2018-21 г.; 
  • президент на Международното общество за изследване на качеството на живот (ISOQOL), 2013-15 г.;
  • председател на EORTC групата за измерване на качество на живот, 2008-11 г.;
  • председател на Британското общество по психосоциална онкология, 2006-10 г.. 

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев