Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

Тугче Шмит

Тугче Шмит е учен в Департамента по епидемиология и обществено здраве в Sciensano, Белгия (Белгийски здравен институт) и член на Работна Програма 4 (WP4) на eCAN Joint Action за укрепване и устойчивост на телемедицината в грижите за рак. Целта на eCAN Joint Action е да предостави рамка от препоръки за интегриране на телемедицината и дистанционното наблюдение в системите на здравеопазване.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев