Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Маргарита Таушанова, дм

Номинирана за награда СОНМ-МОРЕ 2023

Д-р Маргарита Таушанова е  завършила Медицинска академия, гр.София. 

Работила е като лекар в Отделение по неврология и отделение по ендокринология на МБАЛ – Видин, Клиника по химиотерапия в УСБАЛО – София, УМБАЛ ,,Царица Йоанна” – София и по настоящем в Клиника по химиотерапия на МБАЛ ,,Надежда” – София.

Има придобити специалности по вътрешни болести и медицинска онкология. През 2012 г. защитава докторска степен с дисертационен труд на тема „Диагностика и лечение на тройно негативен карцином на гърда“.

Професионалните ѝ интереси са в областта на диагностиката и лечението на карцином на гърда и други солидни тумори. Публикационната ѝ активност включва над 50 научни статии в български и чужди списания. Има множество участия като лектор в български и международни медицински форуми по онкология.

Тя е съавтор на първия консенсус в България за диагностика и лечение на пациентки с бременност и рак. Съавтор е и на учебник по медицинска онкология, учебник за карцином на гърда и др. 

Към настоящия момент е член на управителния съвет на БАМО. Член е на ESMO, ASCO, клуб „Млад онколог“ и БЛС.

През 2014 г. е номинирана за приза ,,Лекарите на които вярваме“.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев