Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Цонка Луканова, дм

Номинирана за награда СОНМ-МОРЕ 2023

Доц. д-р Цонка Луканова, дм е началник-отделение в Първа клиника по коремна хирургия на Военно-медицинска академия, София от 2020 г. Във Военна болница започва работа през 2009 г. като част от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, а преди това е била клиничен ординатор във Втора хирургия на УМБАЛ „Александровска“, където придобива и специалност „обща хирургия“. 

Провежда редица специализации в областта на общата лапароскопска, чернодробно-панкреатична и коло-ректална онкологична хирургия. Особен интерес проявява в областта на редките тумори. През 2018 г. преминава обучение по диагностика и лечение при невроендокринни тумори в гр. Упсала, Швеция и през 2019 г. защитава дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на редки тумори на панкреаса“.

Има над 100 участия в национални и международни научни форуми и над 100 публикации в наши и чуждестранни специализирани издания. 

През 2020 г. публикува монография „Муцинозни кистични неоплазми на черния дроб“.  Награждавана е за постижения в диагностично-лечебната и учебно-научна работа от БЛС и МЗ.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев