Click here to view

Organizing committee BJCN-MORE 2023

доц. д-р Димитър Калев, дм
Председател
проф. д-р Георги Кобаков,
дм
проф. д-р Маргарита Генова, дм
проф. д-р Валерия Калева, дм

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев