Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Камен Недев

Д-р Камен Недев, дм е специалист радиолог, завеждащ дейност „Брахитерапия“ към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Младост. Определян е като един от водещите специалисти по лъчелечение в България, а работата му в сферата на брахитерапията е иновативна за страната. Лекар на годината за 2019 г. Фокусът му е при злокачествени урогенитални тумори рак на простата и […]

доц. д-р Весела Иванова

Лична информация Име Доцент д-р Весела Иванова Тодорова, дм Адрес Служебен: Катедра по обща и клинична патология, МБК на МУ – София, ул. „Здраве“ №2, гр. София, 1431, България E-mail Месторабота • Дати (от-до)Име и адрес на работодателя От 2011 и понастоящемКатедра по обща и клинична патология , Медицински факултет, Медицински университет-София  (ул. „Здраве“ №2, София 1431)УМБАЛ […]

д-р Юлия Калчева

Завършва медицинското си образование през 2012г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Непосредствено след дипломирането си, д-р Калчева започва специализация по Хирургия, в Клиника по Хирургия на МБАЛ „Св. Анна – Варна“, Второ хирургично отделение. С призната специалност по Хирургия е от 2019г. През същата година става водач на екип в същото лечебно […]

доц. д-р Николай Йорданов

Доц. д-р Николай Радев Йорданов, д.м. е роден през 1959 г. в гр. Мездра. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1986 г. През 1991 г. придобива специалност по Анестезиология и интензивно лечение в МА – София.  През 1998 г. завършва интензивния курс по анестезиология и интензивно лечение, организиран от Австрийско-американска фондация и университета Корнел […]

д-р Цветан Тричков

Д-р Цветан Тричков е роден през 1985 година в град Пазарджик. През 2004 г. завършва Математическа Гимназия „К. Величков“ в същия град, а в края на 2005 г. заминава за Берлин (Германия), където през 2007 г. зачислява медицина в Медицински Университет „Charité“. През 2008 г. се завръща в България, като през 2013 г. се дипломира […]

д-р Радослав Костадинов

Д-р Радослав Костадинов е роден през 1991 година в град Пловдив. Завършва медицина в Медицински университет – София през 2016 год. Професионалният му стаж започва в Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА-София, където работи и до момента. През 2021 г. придобива специалност по хирургия. От същата година е назначен като асистент към катедра […]

доц. д-р Цветан Минчев

Доц. д-р Цветан Минчев, дм е началник отделение по Гръдна хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Доц. Минчев извършва редица редки операции на пациенти със заболявания в областта на белите дробове и гръдния кош. Прилага нови и иновативни методи за хирургично лечение, някои от които са единствени по своята същност не само в България, но […]

доц. д-р Веселка Стойнова

Началник Клиника Образна диагностика в Ачибадем Сити клиник, Младост. Член на Европейската асоциация по Рентгенология – ESR, Европейското дружество го гастроинтестинална рентгенология – ESGAR, Европейското дружество по онкологична рентгенология – ESOI. С подчертан интерес към онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт, защитава дисертация на тема „Възможности на Виртуална колоноскопия за откриване и проследяване на карцином на […]

доц. д-р Иван Иванов

Роден на 12.10.1083 г. в гр. Севлиево. Завършва МУ-Плевен през 2008 г. Защитава докторска теза на тема „Клинико-морфологични аспекти на тумор-асоциираните лимфатици при рака на гърдата“ през 2012 г. Асистент в катедра „Патоанатомия“ от 2012 г. От 2016 г. до настоящия момент е доцент в катедра „Патоанатомия“ на МУ-Плевен и в отделението по Патоанатомия в […]

проф. д-р Татяна Хаджиева

Проф. Татяна Хаджиева, лъчетерапевт, специалности онкология и медицинска радиология. Кмн 1988 г. и Дмн 2004 г. в областта на карцином на щитовидната жлеза  и лъчелечение;  доцент 1995 г.;  професор  2005 г.  Дейности: национален консултант по лъчелечение 2000-2006 , член на експертен борд по Лъчелечение МЗ и БЛС , Председател,  Гилдия на лъчетерапевтите в България от […]

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев